Pro zachování kvality interiérových dveří a zárubní je nutné aby prostory splňovaly několik kriterií:

  1. Teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10°C
  2. Doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 12-18°C se zajištěným větráním interiéru
  3. Relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %
  4. Povrch výrobku nemá být vystaven dlouhodobému působení vody

 

Firmy, se kterými spolupracujeme: