[ Ivan Kusák - Interiery & Podlahy ]
Ivan Kusák
Klikněte si pro slevy až 30 procent!

DŘEVĚNÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

Dřevo lze charakterizovat jako materiál, který byl odjakživa považován za hojně dostupný, čímž si získal oblibu. Vzhledem k přírodnímu charakteru, vhodným fyzikálním a mechanickým vlastnostem, textuře vytvářející příjemný estetický vjem se dřevo využívá jako vrchní nášlapná vrstva dřevěných podlah. Dřevěné podlahoviny lze třídit podle několika kritérií, základním je třídění podle typu podlahového prvku:

- Palubka je deska z rostlého dřeva s perem a drážkou, která byla ofrézovaná na čtyřech stranách po celé délce a na rubu nese alespoň místy stopy po frézování. Deska může být délkově napojována zubovitým spojem. Parketové vlysy se dělí na dva typy, a to s perem a drážkou nebo drážkami a vkládamým cizím perem.

- Mozaikove parkety jsou vytvořeny složením jednotlivých lamelek k sobě do tvaru čtverce. Podle způsobu sesazení lamel může mít vzor rybinovitý, na cihlu, popřípadě jiný podle požadavku odběratele. Typem, který nachází v poslední době uplatnění je tzv. průmyslová mozaika, kdy jsou jednotlivé lamelky spojeny k sobě na tupo a v podélných pásech jsou na podlahu lepeny nastojato.

- Vícevrstvé parketové dílce jsou desky tvořené nášlapnou vrstvou z rostlého dřeva a dalšími vrstvami ze dřeva nebo materálů na bázi dřeva slepených k sobě. Horní nášlapná deska dílce pak může být tvořena lamelami nebo dýhami. V součastnosti jsou na trhu dostupné dvojvrstvé a třívrstvé lamelové prvky. Za vrchní materiál lze zvolit jakoukoliv dřevinu. Střední, tzv. nosná vrstva je převážně vyrobena ze dřevin jehličnatých, jejichž laťky jsou uspořádány vždy kolmo na podélný směr horních lamelek. Spodní vrstvu tvoří tzv. protitah z dýhy v tloušťce 2 mm.

- Plovoucí podlahy - do této skupiny náležejí podlahové desky na bázi dřeva, které jsou celoplošně podepřeny jedním nebo více pružnými materiály, bez připevnění k podkladu. Mezi základní druhy těchto desek patří desky s orientovanými plochými třískami OSB, dřevotřískové, překližky, dřevo- vláknité desky, desky z rostlého dřeva a desky cementotřískové. Spoje desek jsou prováděny lepe- ným spojem na pero a drážku, nejčastěji po celém obvodě desky.

- Za další typy dřevěných podlah, které nejsou vzhledem ke svému provádění tak časté, lze zmínit podlahy prkenné nebo fošnové z hoblovaných dílců a podlahy špalíkové z dřevěných špalíků, kdy nášlap tvoří čelní plocha špalíku.

Při volbě druhu dřevin by měl každý zvážit na jaké účely bude podlaha používána a jak bude namáhána. Uživatel má na výběr mezi dřevem jehličnatým, listnatým a dřevinami exotickými. Při volbě by se měla zohlednit zejména objemová stálost dřeviny, tvrdost dřeviny a trvanlivost dřeviny.

Objemová stálost - jedná se o podstatné kritérium při výběru podlahy. Největších změn je u dřeva dosahováno ve směru příčném, nejmenších ve směru podelném. U podlah z masivního dřeva je doporučeno pro eliminaci změn provést lepení prvků k podkladní konstrukci. Tvrdost dřeviny- posuzuje se podle Brinellovy tvrdosti. Povrchovou tvrdost lze zvýšit například strojně vytvrzeným lakem s vysokou tvrdostí. Tvrdost dané podlahoviny podstatným způsobem ovlivňuje její odolnost proti mechanickému poškození.

Trvanlivost dřeviny - z hlediska posouzení trvanlivosti rozeznáváme u jádrového dřeva pět tříd trvanlivosti dřevin proti dřevokazným houbám a tři třídy trvanlivosti proti dřevokaznému hmyzu. Trvanlivost jehličnatých dřevin je výrazně nižší než dřevin listnatých, potažmo exotických. Dřevěné podlahové dílce se dodávají buď ve formě s dokončenou povrchovou úpravou (prováděno polévacím strojem) nebo bez ní.

Lakované podlahy - první vrstvou by měl být napouštěcí nátěr do dřeva, na který by měli být aplikovány vrstvy laku základního a poté několik vrstev laku vrchního. Laky na dřevěné podlah rozeznáváme buď vodou ředitelné, rozpouštědlové či laky dvousložkové.

Další možností je využití ochrany pomocí olejů na přírodní bázi, jež vytvářejí systém, ve které, olej impregnuje daný dřevěný prvek. Olejovanou podlahu lze vytírat stejně jako lakovanou, jen s pomocí neutrálního mýdla. Na rozdíl od hladké a lesklé lakované plochy jsou na olejovaném povrchu daleko méně vidět drobné poškození, která se snadnějí opraví.

Předpokladem pro dlouhou životnost podlah je odpovídající používání a správná údržba. Silně namáhané prostory musí být pravidelně uklízeny, aby se odstranily nečistoty z podlahy, které působí jako brusivo. V určitých intervalech je nutno používat speciílní prostředky pro údržbu.

Nabízíme kvalitní dřevěné plovoucí podlahy firem:
PAR-KY podlaha - s povrchem dřevěné dýhy
TEKA parquet - vícevrstvá dřevěná podlaha
SINGHA PARATECH - vícevrstvá dřevěná podlaha
HARO Parkett
WEITZER PARKETT

Odkaz na stránky výrobců: www.weitzer-parkett.com

Copyright © Ivan Kusák [ www.interiery-podlahy.cz ] 2018, all rights reserved. Aplikace [ www.zarsky.net ]