Dřevěné plovoucí podlahy

Dřevo lze charakterizovat jako materiál, který byl odjakživa považován za hojně dostupný, čímž si získal oblibu. Vzhledem k přírodnímu charakteru, vhodným fyzikálním a mechanickým vlastnostem, textuře vytvářející příjemný estetický vjem, se dřevo využívá jako vrchní nášlapná vrstva dřevěných podlah. Dřevěné podlahoviny lze třídit podle několika kritérií.

par-ky

Základní je třídění podle typu podlahového prvku:

Je to deska z rostlého dřeva s perem a drážkou, která byla ofrézovaná na čtyřech stranách po celé délce a na rubu nese alespoň místy stopy po frézování. Deska může být délkově napojována zubovitým spojem. Parketové vlysy se dělí na dva typy, a to s perem a drážkou nebo s drážkami a vkládaným cizím perem.

Jsou vytvořeny složením jednotlivých lamelek k sobě do tvaru čtverce. Podle způsobu sesazení lamel může mít vzor rybinovitý, na cihlu, popřípadě jiný podle požadavku odběratele. Typem, který nachází v poslední době uplatnění, je tzv. průmyslová mozaika, kdy jsou jednotlivé lamelky spojeny k sobě na tupo a v podélných pásech jsou na podlahu lepeny nastojato.

Jsou desky tvořené nášlapnou vrstvou z rostlého dřeva a dalšími vrstvami ze dřeva nebo materiálů na bázi dřeva slepených k sobě. Horní nášlapná deska dílce pak může být tvořena lamelami nebo dýhami. V součastnosti jsou na trhu dostupné dvojvrstvé a třívrstvé lamelové prvky. Za vrchní materiál lze zvolit jakoukoliv dřevinu. Střední, tzv. nosná vrstva, je převážně vyrobena ze dřevin jehličnatých, jejichž laťky jsou uspořádány vždy kolmo na podélný směr horních lamelek. Spodní vrstvu tvoří tzv. protitah z dýhy v tloušťce 2 mm.

Do této skupiny náležejí podlahové desky na bázi dřeva, které jsou celoplošně podepřeny jedním nebo více pružnými materiály, bez připevnění k podkladu. Mezi základní druhy těchto desek patří desky s orientovanými plochými třískami OSB, dřevotřískové, překližky, dřevo-vláknité desky, desky z rostlého dřeva a desky cemento-třískové. Spoje desek jsou prováděny lepeným spojem na pero a drážku, nejčastěji po celém obvodě desky.

Při volbě druhu dřevin by měl každý zvážit na jaké účely bude podlaha používána a jak bude namáhána. Uživatel má na výběr mezi dřevem jehličnatým, listnatým a dřevinami exotickými. Při volbě by se měla zohlednit zejména objemová stálost dřeviny, tvrdost dřeviny a trvanlivost dřeviny.

Objemová stálost

Jedná se o podstatné kritérium při výběru podlahy. Největších změn bývá u dřeva dosahováno ve směru příčném, nejmenších ve směru podélném. U podlah z masivního dřeva je doporučeno pro eliminaci změn provést lepení prvků k podkladní konstrukci.

Tvrdost dřeviny

Posuzuje se podle Brinellovy tvrdosti. Povrchovou tvrdost lze zvýšit například strojně vytvrzeným lakem s vysokou tvrdostí. Tvrdost dané podlahoviny podstatným způsobem ovlivňuje její odolnost proti mechanickému poškození.

Trvanlivost dřeviny

Z hlediska posouzení trvanlivosti rozeznáváme u jádrového dřeva pět tříd trvanlivosti dřevin proti dřevokazným houbám a tři třídy trvanlivosti proti dřevokaznému hmyzu. Trvanlivost jehličnatých dřevin je výrazně nižší než dřevin listnatých, potažmo exotických. Dřevěné podlahové dílce se dodávají buď ve formě s dokončenou povrchovou úpravou (prováděno polévacím strojem) nebo bez ní.

Předpokladem pro dlouhou životnost podlah je odpovídající používání a správná údržba. Silně namáhané prostory musí být pravidelně uklízeny, aby se odstranily nečistoty z podlahy, které působí jako brusivo. V určitých intervalech je nutno používat speciální prostředky pro údržbu.

Nabízíme kvalitní dřevěné plovoucí podlahy firem:

  1. PAR-KY podlahy (povrch dřevěné dýhy)
  2. TEKA parquet (vícevrstvá dřevěná podlaha)
  3. SINGHA PARATECH (vícevrstvá dřevěná podlaha)
  4. HARO Parkett
  5. WEITZER PARKETT
  6. Magnum parket